Naše služby

Zemní a výkopové práce

Výkopy základů pozemních staveb,

Výkopy bazénů, jezírek. jímek, septiků, ČOV,

Usazení jímek a čističek,

Terénní úpravy zahrad,

Výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace, elektrické vedení),

Zhotovení zpevněných a nezpevněných cest,

Odvodnění pozemků pomocí drenáží,

Odbahnění rybníků,

Zhotovení rybníků,

Rekonstrukce a revitalizace vodních děl,

Vrtání jam pro sloupy pomocí zemního vrtáku ovladáného minibagrem Takeuchi TB145,

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu.

Demolice

Provádíme demolice objektů,

Odvoz a úklid demoličního odpadu,

Zajišťujeme odvoz stavební suti.

Další

Zimní údržba