Traktorbagr Caterpillar 444f2

Parametry stroje:

Šířka výkopu: 30, 40, 60, 80, 90 cm,

Naklápěcí svahující lžíce, paletové vidle,

Hloubka výkopu 6m,

Průjezdní šířka 2,5 m.

Stroj je vhodný k provádění terénních úprav, rozhrnování, přemisťování a nakládání materiálů.

Stroj je také vhodný k provádění výkopů základů pro pozemní stavby a veškerých výkopů pro inženýrské sítě (kanalizace, voda, plyn, elektřina).