Naše služby

Zemní a výkopové práce

Výkopy základů pozemních staveb

Výkopy bazénů, jezírek. jímek, septiků, ČOV

Usazení jímek a čističek

Terénní úpravy zahrad

Výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace, elektrické vedení)

Zhotovení zpevněných a nezpevněných cest

Odvodnění pozemků pomocí drenáží

Odbahnění rybníků

Zhotovení rybníků

Rekonstrukce a revitalizace vodních děl

Vrtání jam pro sloupy pomocí zemního vrtáku ovladáného minibagrem Takeuchi TB145

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu

Demolice

Provádíme demolice objektů

Odvoz a úklid demoličního odpadu

Materiál z demoličních prací pečlivě třídíme a recyklujeme tak abychom co nejvíce snížili negativní dopad na životní prostředí.

Zajišťujeme odvoz stavební suti.

Další

Zimní údržba komunikací